Türk Fotoğrafları

 

Büyük Taarruz'da Mustafa Kemal ve Silah Arkadaşları

Türk Kurmayları: Soldan Sağa, Mirliva Asım (Gündüz), Mirliva Ali Hikmet (Ayerdem), Ferik Ali Sait (Akbaytogan), Mirliva Şükrü Naili (Gökberk), Mirliva Kazım (İnanç), Ferik Fahreddin (Altay), Mirliva Kemalettin Sami (Gökçen), Mirliva Cafer

 

Ankara Ulus 15 Ağustos 1922

Ankara Ulus'da Türk Ordusu'nun duası 4 Ağustos 1922

Akşehir İstasyonu'nda Türk Kurmaylar

 

Türk askerlerinin düşmana hücumu

(Fotograftaki yazının transkribesi: Afyonkarahisar melhame-i kübrasında kahraman askerlerimizin düşmana süngü hücumu)

Konya Tayyare İstasyonu'nda Spad XIII C1 Uçaklarına tüfek monte edilmesinde çalışan personel (1922)

Büyük Taarruz'da Türk topçuları hazırlık yaparken

Büyük Taarruz'da bir Türk siperi

Esir alınan Yunan Ordusu komutanları ve Türk Subayları: Oturanlar soldan sağa: 4.Tümen komutanı Dimaras, 1. Kolordu komutanı Başkumandanlığına yeni tayin edilen Trikupis, Kurmay Albay Adnan Bey, 2. Kolordu komutanı Dighenis Diyenis, Yüzbaşı Emin