Yönetim

 

 

Merkez Müdürü: Doç.Dr. Cihad CİHAN

         Müdür Yardımcısı: Yrd.Doç.Dr. Ayşe AYDIN

 

Önceki Merkez Müdürleri:

Doç.Dr. Gürsoy ŞAHİN (2007-2016)

Prof.Dr. Sadık SARISAMAN (2005-2007)