Kocatepe Büyük Taarruz Uygulama ve Araştırma Merkezi 26.08.2005 tarihinde kurulmuştur. Merkezin kuruluş amacı Milli Mücadele'nin son derece önemli bir aşaması olan Büyük Taarruz ile ilgili bilimsel araştırma ve faaliyetlerde bulunmaktır.